Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII của các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Thăng Long

  Để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Nội dung các chương trình tập trung vào chủ đề…