Nhà hát Múa rối Thăng Long được trao giải thưởng dịch vụ xuất sắc của trang đánh giá du lịch nổi tiếng TripAdvisor

Nhà hát Múa rối Thăng Long được trao giải thưởng dịch vụ xuất sắc của trang đánh giá du lịch nổi tiếng TripAdvisor Ngày 1/8 vừa qua, Nhà hát Múa rối Thăng Long được trao giải thưởng Dịch vụ xuất sắc của trang đánh giá du lịch nổi tiếng TripAdvisor năm 2020. Giải thưởng nhằm…