Nhà hát Múa rối Thăng Long: Nghệ thuật truyền thống trong thời đại số

NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG ĐỊNH HƯỚNG – THỰC CHẤT – HIỆU QUẢ                              Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế, Nhà hát múa rối Thăng Long là một trong những đơn vị nghệ thuật của Thủ Đô, đã và đang từng bước…