Thành quả từ sự nỗ lực

“Chương trình múa rối tạp kỹ đón giáng sinh và chào năm mới 2018″ của Nhà hát theo như kế hoạch sẽ biểu diễn vào buổi sáng hai ngày 23 và 24 tháng 12 năm 2017. Trên thực tế show diễn đầu tiên đã được ra mắt vào sáng 14 tháng 12 và tiếp đó…