Nhà hát Múa rối Thăng Long được trao giải thưởng dịch vụ xuất sắc của trang đánh giá du lịch nổi tiếng TripAdvisor

Nhà hát Múa rối Thăng Long được trao giải thưởng dịch vụ xuất sắc của trang đánh giá du lịch nổi tiếng TripAdvisor Ngày 1/8 vừa qua, Nhà hát Múa rối Thăng Long được trao giải thưởng Dịch vụ xuất sắc của trang đánh giá du lịch nổi tiếng TripAdvisor năm 2020. Giải thưởng nhằm…

Nhà hát Múa rối Thăng Long: Nghệ thuật truyền thống trong thời đại số

NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG ĐỊNH HƯỚNG – THỰC CHẤT – HIỆU QUẢ                              Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế, Nhà hát múa rối Thăng Long là một trong những đơn vị nghệ thuật của Thủ Đô, đã và đang từng bước…

Những bí quyết thành công cho rối

Những năm gần đây, Nhà hát Múa rối Thăng Long liên tiếp cho ra mắt những tác phẩm mang tính đột phá, mới lạ đối với lịch sử ngành rối VN. Điều này không chỉ được ghi nhận bằng sự hưởng ứng của khán giả mà từ chính giải thưởng lớn đơn vị đã dạt…